Virksomhedsoverdragelse

Advokatkontoret har igennem adskillige år bistået med betydelige antal køb og salg af virksomheder.

Dette betyder, at advokatkontoret er i stand til at rådgive om alle juridiske forhold af betydning i forbindelse med virksomhedsrådgivning, herunder, i forhandlingsforløbet, bistå køber/sælger aktivt, således at det bedst mulige forhandlingsresultat kan opnås.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.