Tvangsanbringelse af børn

Tvangsanbringelse af børn er et meget voldsomt indgreb i en familie og finder kun sted, hvis kommunen vurderer, at barnets sundhed eller udvikling er i fare, og problemerne ikke kan løses i hjemmet. Derfor skal en sag om tvangsanbringelse forelægges for et særligt børn og unge-udvalg. For at sikre forældre og børns rettigheder har både forældremyndighedsindehavere og børn, som er fyldt 12 år, ret til gratis advokathjælp, for at sikre, at alle synspunkter bliver præsenteret på den bedst mulige måde.

Du har ret til selv at vælge, hvilken advokat, du vil bruge. Det er vigtigt, at du vælger en advokat, der har erfaring i denne type sager, og at du vælger en, du har tilid til. Vi har stor erfaring i tvangsanbringelsessager, og vi repræsenterer både børn og forældre.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.