Strafferet

Vi beskæftiger os med alle dele af strafferetten, herunder sager vedrørende økonomisk kriminalitet og overtrædelser af særlovgivningen.

Advokat Ole Kjær er antaget som beskikket forsvarer af retten i Roskilde.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.