Socialret

Særligt på området for handicapkompenserende ydelser, både for børn og voksne, er der konstateret alvorlige retssikkerhedsmæssige problemer i kommunerne.

Hvis du har brug for hjælp til ansøgninger, sagsbehandling, klage over eller kommunikation med kommunen eller andre offentlige myndigheder, således at dine rettigheder sikres, kan vi, med vores indgående kendskab til området, hjælpe dig på alle stadier i sagsforløbet.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.