Skatteret

Næsten alt, hvad mennesker foretager sig i et moderne samfund, har en skattemæssig virkning.

Det er derfor naturligt, at firmaets advokater også rådgiver om de skattemæsssige forhold ved de forskellige dispositioner klienterne ønsker at foretage.

Ved mere komplekse forhold, eksempelvis med en virksomheds struktur, vil rådgivningen naturligt ske i samarbejde med klientens egen revisor.

Firmaets advokater bistår også klienter med at føre skattesager overfor skattemyndighederne, landskatteretten eller de almindelige domstole.

.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.