Selskabsret

Arbejdsområdet selskabsret dækker over en lang række juridiske discipliner.

Advokatfirmaet har gennem årene oparbejdet en betydelig ekspertise indenfor samtlige relevante, selskabsretlige forhold og en stor del af advokaterne har, gennem deltagelse i bestyrelsesarbejde, erhvervet stor praktisk erfaring i erhvervslivets forhold.

Rådgivningen vedrører eksempelvis beslutningen som valg af selskabsform, herunder om virksomheden skal etableres som aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab og i tilknytning hertil, udarbejdelse af de nødvendige dokumenter.

Rådgivningen omfatter tillige bistand i forbindelse med fusion, spaltning, etablering af egentlige datterselskaber og køb og salg af virksomheder.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.