Juridiske sagsbehandlere


Lene Hansen-Nord

Juridisk sagsbehandler

Har været ansat siden 1983  
Lene beskæftiger sig hovedsageligt med straffesager, børnesager, retssager, værgemålssager, lejesager og Inkasso/fogedretssager.
 


Tina Klarskov Martlev

Juridisk sagsbehandler

Har været ansat siden 2013
Tina beskæftiger sig hovedsageligt med selskabsret/erhvervsmæssig rådgivning, ejendomshandler køb/salg, retssager, entreprisesager, ægtepagter og bodelingssager.


HeIDI BRITT POULSEN

Juridisk sagsbehandler 

Har været ansat siden 2013  
Heidi beskæftiger sig hovedsagelig med dødsboer og tvangsauktioner.
 


Sati Meric

Juridisk sagsbehandler 

Har været ansat siden 2022  
Sati beskæftiger sig hovedsageligt med tvangsopløsninger/konkursboer, fremtidsfuldmagter, testamenter og retssager. 


Rikke Olsen

ReceptionisT 

Har været ansat siden 2012
Rikke varetager indgående telefonopkald, modtagelse af klienter, div. administrativt arbejde, herunder fakturering, arkivering, sagsbehandling, mødebooking, samt har ansvaret for firmaets piccoliner.


NETE Bøgehøj Kristiansen

Juridisk sagsbehandler 

Har været ansat siden 2020
Nete beskæftiger sig hovedsageligt
med ejendomshandler, herunder køberrådgivning
og tinglysning samt selskabsret. 

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.