Juridiske sagsbehandlere

Her kan du møde vores team af juridiske sagsbehandlere hos Ladefoged Advokatfirma.  


Lene Hansen-Nord

JURIDISK SAGSBEHANDLER

Har været ansat siden 1985.

Lene Hansen-Nord varetager alle praktiske funktioner i firmaets inkassoafdeling, herunder varetagelse af møder i Fogedretten.

Lene Hansen-Nord varetager endvidere sekretærfunktioner i forbindelse med straffesager, der varetages af beneficeret advokat, Ole Kjær. 

Endelig varetager Lene Hansen-Nord tillige forældremyndighedssager.


Heidi Britt Poulsen

JURIDISK SAGSBEHANDLER

Har været ansat siden 2013.

Heidi Britt Poulsen beskæftiger sig hovedsageligt med tvangsaktioner, dødsboer, retssager samt inkasso.


Rikke Olsen

receptionist

Har været ansat siden 2012.

Rikke Olsen fungerer som advokatkontorets receptionist og varetager alle funktioner i tilknytning hertil, herunder håndtering af indgående telefonopkald og modtagelse af klienter.

Rikke Olsen varetager endvidere indkøb af kontorets forbrug af kontorartikler mv.

Endelig varetager Rikke Olsen i et mindre omfang korrespondance. 


Tina Klarskov Martlev

Juridisk sagsbehandler

Ansat siden juni 2013.

Tina Klarskov Martlev beskæftiger sig med selskabsret, ejendomsoverdragelser, retssager m.m.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.