Retssikkerhed for minoriteter

I Danmark er der stadig problemer med retssikkerheden for nogle minoriteter, blandt andet mennesker med anden etnisk baggrund, psykisk syge, unge og udsatte samt homoseksueller eller andre LGBT+ personer.

Vi hjælper dig i kontakten med myndighederne, såfremt du støder på problemer af den ene eller anden art.

I den forbindelse kan det oplyses, at Anja Falk Rømer har indgået et samarbejde LBGT+ Danmark for netop at understøtte arbejdet med at opnå ligebehandling for LGBT+ personer på det familieretlige område.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.