Rekonstruktioner

Det juridiske område rekonstruktioner er principielt en samlet betegnelse for de juridiske discipliner, der tilknytter sig til rekonstruktion af virksomheder.

Rekonstruktion kan være nødvendig i forbindelse med, at der skal iværksættes tiltag med henblik på at redde en lukningstruet virksomhed.

Rekonstruktion kan således omfatte gennemførelse af akkorderingsordninger med virksomhedens kreditorer, herunder såvel de frivillige akkorder som tvangsakkorder, udførelsen af tilsynsfunktion i forbindelse med betalingsstandsning samt forhandlinger med finansielle institutioner i tilknytning til rekonstruktionens gennemførelse.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.