Miljøret

Miljøretten er en af de nyere juridiske discipliner, som har udviklet sig meget kraftigt i de senere år.

Miljøretten har en stor betydning for adskillige virksomheder, idet miljøretten, i stigende omfang, får betydning for de beslutninger, der skal træffes i virksomhederne.

Som en del af miljøretten er der sædvanligvis henført hele problematikken vedrørende forurenet jord samt, ikke mindst, hvem der skal afholde omkostningen i forbindelse med oprensning.  

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.