Lejeret

Advokatkontoret har opnået en betydelig erfaring indenfor lejeret.

Advokatkontoret er således i stand til at yde bistand til såvel udlejer som lejer i alle forhold vedrørende lejeretten, herunder koncipering af lejekontrakter, varsling af lejeforhøjelser, samt bistand ved behandling af tvister i huslejenævn og ved boligretten.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.