Konkursret

Konkursretten er en af de discipliner, der også sædvanligvis anføres under insolvensret.

Advokatkontoret har gennem mange år behandlet et betydeligt antal konkursboer, og har derved opnået en stor og bred erfaring med henblik på vurdering og afhændelse af aktiver, gennemførelse af omstødelsessager, alt med henblik på at størst mulig dækning for kreditorernes krav, søges opnået.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.