Inkasso

Arbejdsområdet består i, for såvel erhvervsdrivende som private, at forestå inddrivelsen af tilgodehavender hos debitorer, enten med baggrund i forfaldne fakturaer, pantebreve eller andre former for aftale om betaling.

Bistanden aftales individuelt, således at der tages behørigt hensyn til, hvilke omkostninger, der skal afholdes i forbindelse med forsøget på inddrivelse af tilgodehavendet.

Advokatfirmaet har, som RKI autoriseret, muligheden for at foretage indberetninger af debitorerne.

Udover den almene inkasso består inkasso arbejdet tillige af gennemførelse af tvangsauktioner, primært for panthavere i fast ejendom.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.