Handel med fast ejendom

Advokatkontoret har, som en helt naturlig bestanddel af sit arbejdsområde, varetagelsen af alle sædvanligt forekommende ekspeditioner af juridisk karakter i forbindelse med handel med fast ejendom.

Rådgivningen relaterer sig til såvel erhvervsejendomme som private boliger. Rådgivningen påbegyndes bedst inden købsaftaler er indgået, idet der herved er mulighed for, at påvirke udformningen af købsaftalen, herunder det fornødne omfang af rådgivning om de juridiske konsekvenser af den foreliggende købsaftale.

Rådgivningen består endvidere i gennemførelse af de ekspeditioner, der nødvendigvis skal udføres, herunder skødekoncipering mm.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.