Generationsskifte

Advokatfirmaet besidder et bredt og grundigt kendskab til såvel de juridiske som ledelsesmæssige forhold, der har betydning i forbindelse med gennemførelse af generationsskifte.

Rådgivningen omfatter bistand i forbindelse med værdiansættelse af virksomheden, selskabsretlige dispositioner herunder etablering af holdingselskaber m.m.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.