Gældsanering

Kontoret bistår, i fornødent omfang, med indlevering samt gennemførelse af gældssaneringer.

Gældssanering vedrører den lovgivning, der giver mulighed for, at personer, der har oparbejdet en gæld af helt uoverskuelig størrelse, via en gældssanering kan opnå en samlet ordning med sine kreditorer.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.