Familieret

Advokatkontoret beskæftiger sig, som en del af almen praksis, med den rådgivning, der kan opstå behov for i forbindelse med samlivet.

Herunder fastlæggelse af såvel rettigheder som pligter, som ægtefæller har overfor hinanden under ægteskabet, udarbejdelse af ægtepagter og testamenter, separation, skilsmisse samt forældremyndigheds- og samværssager.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.