Erstatningsret

Vi har stor erfaring i rådgivning vedrørende erstatningsforhold.

Vores arbejdsområde indenfor erstatningsretten omfatter behandling af sager om personskadeerstatning, herunder arbejdsulykker og færdselsuheld, glideskader m.v.

Vi har stor ekspertise i førelse af retssager indenfor erstatningsretten, så som opgørelse af erstatninger, gennemførelse af erstatningssager, beskikkelse som bistandsadvokater for ofre for forbrydelser m.v.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.