Dødsboer

I forbindelse med dødsfald opstår der ofte en række problemstillinger, hvor advokatfirmaet kan tilbyde alle former for juridiske rådgivning.

Rådgivningen kan bl.a. omhandle:

Praktiske forhold umiddelbart efter dødsfaldet.

Bistand i forbindelse med udlevering af boet fra skifteretten, herunder valget mellem privat og offentligt skifte, boets skattemæssige behandling, korrekt fordeling af aktiverne mellem arvingerne i henhold til arvelovgivningen eller eventuelt testamente.

Ole Kjær er autoriseret bobestyrer.

 

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.