Bestyrelser

Professionelt bestyrelsesarbejde er et af advokatkontorets særlige arbejdsområder.

En del af advokaterne har således, gennem en årrække, bistået mindre og mellemstore med professionelt bestyrelsesarbejde.

Det er vores erfaring, at vi med baggrund i et betydeligt erfaringsgrundlag fra erhvervslivets praktiske forhold, har været medvirkende til, i positivt omfang, at præge virksomheder under virksomhedernes fortsatte vækst.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.