ArbejDsområder

Her ses et udsnit af de arbejdsområder Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab håndterer.
Læs mere om de enkelte områder eller kontakt os for mere info.

Arbejds- og ansættelsesret

Læs mere

Bestyrelser

Læs mere

Dødsboer

Læs mere

Entrepriseret

Læs mere

Erstatningsret

Læs mere

Familieret

Læs mere

Generationsskifte

Læs mere

Gældsanering

Læs mere

Handel med fast ejendom

Læs mere

Inkasso

Læs mere

Konkursret

Læs mere

Lejeret

Læs mere

Miljøret

Læs mere

Rekonstruktioner

Læs mere

Retssikkerhed minoriter

Læs mere

Selskabsret

Læs mere

Skatteret

Læs mere

Socialret

Læs mere

Strafferet

Læs mere

Tvangsanbringelse af børn

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Læs mere

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.