Arbejds- og ansættelsesret

Advokatkontoret beskæftiger sig med rådgivning vedrørende ansættelse og arbejdsret.

Rådgivningen kan opstå i tilknytning til udarbejdelse af ansættelseskontrakter, såvel for funktionærer som direktører og i tilknytning hertil, rådgivning vedrørende konkurrenceklausuler, kundeklausuler, tavshedspligt etc.

I tilknytning til et ansættelsesforholds ophør ydes endvidere rådgivning vedrørende overtrædelse af konkurrence- og/eller kundeklausuler, godtgørelse såfremt der foreligger usaglig opsigelse, overtrædelse af ligestillingsloven m.m.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.