Ansvarsforsikring

Alle advokater i kontorfællesskabet Ladefoged Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stiller garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ladefoged Advokatfirma og Advokat Anja Falk Rømer har ansvarsforsikring i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.