Vagn Sanggaard Jakobsen

Advokat – Møderet for Højesteret

Født 1958

1984: Cand.jur. Københavns Universitet.
1988: Advokat.
1990: Møderet for Landsret.
1995: Møderet for Højesteret.

Vagn Sanggaard Jakobsen beskæftiger sig primært med rådgivning til erhvervsvirksomheder, herunder selskabsret, virksomhedsoverdragelser samt professionelt bestyrelsesarbejde.

Endvidere beskæftiger Vagn Sanggaard Jakobsen sig med Byggeriets forhold, herunder entrepriseret og voldgiftssager.

Vagn Sanggaard Jakobsen er medlem af Danske Bestyrelsesadvokater samt Danske Ejendomsadvokater.

Kontakt Vagn Sanggaard Jakobsen via mail eller telefon her:

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.