Ole Kjær

Advokat – Møderet for Højesteret

Født 1958

1984: Cand.jur. Københavns Universitet.
1986: Advokat.
1989: Møderet for Landsret.
1994: Møderet for Højesteret.

Ole Kjær beskæftiger sig med dødsboer og konkursboer.
Ole Kjær er beskikket som autoriseret bobestyrer. 
Herudover beskæftiger Ole Kjær sig med strafferet, og er beskikket forsvarer under retten i Roskilde og Østre Landsret.

Kontakt Ole Kjær via mail eller telefon her:

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.