Ole Kjær

Advokat – Møderet for Højesteret

Født 1958

1984: Cand.jur. Københavns Universitet.
1986: Advokat.
1989: Møderet for Landsret.
1994: Møderet for Højesteret.

Ole Kjær beskæftiger sig med dødsboer, insolvensret, herunder betalingsstandsning, konkursboer samt likvidationer.

Ligeledes beskæftiger Ole Kjær sig med strafferet, og er beskikket forsvarer under retten i Roskilde og Østre Landsret.

Kontakt Ole Kjær via mail eller telefon her:

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.