Ole Gyde Poulsen

Advokat  – Møderet for Højesteret

Født 1956

1983: Cand.jur. Københavns Universitet.
1986: Advokat.
1987: Møderet for Landsret.
1993: Møderet for Højesteret.

Ole Gyde Poulsen har siden 1996 været autoriseret bobestyrer ved Retten i Roskilde.

Ole Gyde Poulsen beskæftiger sig med erhvervsret, dødsbobehandling, insolvensret, selskabsret, retssager/procedure, fast ejendom og testamenter og ægtepagter.

Ole Gyde Poulsen er medlem af Danske ArveretsAdvokater.

Kontakt Ole Gyde Poulsen via mail eller telefon her.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.