Martin Falk Rømer 

Advokat – Møderet for Højesteret

Født 1974

2003: Cand.jur Københavns Universitet
2003: Advokatfuldmægtig
2007: Advokat

2010: Møderet for Landsret
2011: Partner (medindehaver)
2017: Møderet for Højesteret

Martin Falk Rømer har i en årrække været beskæftiget som jurist og advokat i byggebranchen, og har som følge heraf særlig erfaring med entrepriseret, herunder voldgiftsbehandling.

Herudover beskæftiger Martin Falk Rømer sig med retssagsbehandling og konfliktmægling, overdragelse af fast ejendom, personskadeerstatning og funktionærret.

Endvidere beskæftiger Martin Falk Rømer sig med alle aspekter af familieretlige sager, herunder især skilsmisseret samt rådgivning om arv og dødsbobehandling. Martin er medlem af Danske Familieadvokater.

Kontakt Martin Falk Rømer via mail eller telefon her:

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.