Anja Falk Rømer 

Advokat

Født 1973

2000: Cand.jur. Århus Universitet
2000-2020: Juridisk rådgiver og leder indenfor det offentlige, specialiseret indenfor børneområdet
2020: Advokatfuldmægtig
2021: Advokat
2023: Beskikket til at varetage sager om internationale børnebortførelser

Anjas hjerte brænder for børn i udsatte positioner, skilsmissebørn eller børn, der er i målgruppen for det specialiserede børnemyndighedsområde. Hun har et indgående kendskab til det specialiserede børne- og ungeområde, herunder anbringelsessager, anbragte børns vilkår og retssikkerhed for børn med handicap og deres forældre.

Anja beskæftiger sig med børnesager, og rådgiver og bistår i alle aspekter heraf, herunder i forældreansvarssager i Familieretshuset og Familieretten, sager i Ungdomskriminalitetsnævnet samt sager om tvangsanbringelser i kommunen.

Derudover har Anja en stor interesse for sager indenfor det strafferetlige område, særligt i rollen som bistandsadvokat. Man har altid lov til selv at vælge hvilken bistandsadvokat, man ønsker.

Endvidere beskæftiger Anja sig med retssagsbehandling, socialret, offentlig ret i bred forstand samt lejeret.

Anja er i 2023 udpeget af Social-, Bolig- og Ældreministeriet til listen over advokater, der anvendes i sager om internationale børnebortførelser.

Kontakt Anja Falk Rømer via mail eller telefon her:

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.