Anja Falk Rømer 

Advokat

Født 1973

2000: Cand.jur. Århus Universitet
2000-2020: Juridisk rådgiver og leder indenfor det offentlige, specialiseret indenfor børneområdet
2020: Advokatfuldmægtig
2021: Advokat

Anjas hjerte brænder for børn i udsatte positioner, skilsmissebørn eller børn, der er i målgruppen for det specialiserede børnemyndighedsområde. Hun har et indgående kendskab til det specialiserede børne- og ungeområde, herunder anbringelsessager, anbragte børns vilkår og retssikkerhed for børn med handicap og deres forældre.

Anja beskæftiger sig med børnesager, og rådgiver og bistår i alle aspekter heraf, herunder i forældre-ansvarssager i Familieretshuset og Familieretten og sager i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Endvidere beskæftiger Anja sig med retssagsbehandling, socialret, offentlig ret i bred forstand, lejeret, fungerer som bistandsadvokat i straffesager og påtager sig sager mod kommuner vedrørende retssikkerhed for børn, unge og familier under anbringelser samt børn og voksnes krav på handicapkompenserende ydelser

Kontakt Anja Falk Rømer via mail eller telefon her:

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.